Shaolin Temple

Schedule

 

Shaolin Temple Overseas Headquarters


Long Island Classes

351 Larkfield Road • East Northport, NY 11731 • 631 506-6018, 631 368-1833

Please call to schedule a trial class!

Monday Wednesday Friday
6:00-7:00 pm
Yi Jin Jing
6:00-7:00 pm
Yi Jin Jing
6:00-7:00 pm
Yi Jin Jing
7:30-8:30 pm
Shaolin Traditional Forms
7:30-8:30 pm
Shaolin Traditional Forms
7:30-8:30 pm
Shaolin Traditional Forms

 

Manhattan Class

Master Guolin is now teaching in Manhattan every week. Please call 631 506-6018, 631 368-1833 for more information.

Saturday from 9am-11am
440 Lafayette Streety, #3G, NYC.

 

 

Internal Forms External Forms

Yi Jin Jing

Ba Duan Jin

Shi Er a Jin Fa (12 Strength)

Wu Pu Zui Zong

Shi Er Duan Jing (12 Section)

Jiu Cong Tu (Health)

Suo Yang Gong (for Men's Health)

Qian Jin Zui

Chan Yuan Gong

Xin Yi Ba

Lian Huan Quan

Xiao Hong Quan

Xiao Luo Han (Small Lohan)

Da Luo Han (Big Lohan)

Chi Xing Quan (7 Star Fist)

Chang Hu Xin Yi Man (Heart & Mind)

Pao Quan (Cannon Fist)

Tong Bei Quan

Tai Zhu Chang Quan (Long Fist)

Lohan Duan Da